Sunday, April 19, 2009

MAlaM ANugerAh KoLeJ-KOlej KEdiamaN


MaLAM AnuGErAH KOlEj-Kolej_kediaMan Yang TelAH berLangsunG semaLAm (18/04/2009) berlangsung DeNgan GeMIlang DeNGan KEHadiran 5 Kabinet JAwaTAnkuAsa MAHasiwa KOLej dariPada KOlEJ KEdiamaN UPSI.KEmeriahAN MAJliS TUrut DIserIKan LAGi DEngan KEHAdiraN AYahANda TImbALaN NAIb CAnseLOr HAL EhwAl PELajAr iaitu PRof DR SHahaRUddiN BIN ABd AZIZ.PaDa PENggaL Ini PEnganJURAn ADALah MEnjadi MILik KOlej UNGku omAr dimaNA Pihak PENgaNJur KAli INI TELAh MEMilih DEwAn KOlej ZAA'ba SEbagai TEMPAt BErlaNgsUngnyA MAjlis KEMuncak ANuGEraH KOlej-KOlej KEdiamN INi.MAlaM Anugerah INi diaNJurkan BERSemPEna Untuk MEnhargaI JAsa-jasa JAWataNkuasa MAhasiswa KOLEj YanG telah MEnbantu MEnjadi PenGEraK DAn SEterusnya MElaksanakan AktivitI2 pelajar.hal ini BErtepataN dengaN ASpirasi UNiversiti UNTuk MElahirkan MAhasiswa YAng PrOaktif dan mampu uNtuk BErgelar pemiMpiN.PElbagai anugerah telah dipertaruhkan DAlam MAjlis ANugerah KAli ni dan pemimpin JMK kolej kediaman YAng TErpilih Telah menerima PengHArgaaN atas SEgala USaha MEreKA SEpanjang Bergelar JAwaTAnkuaSA MAhaSIWa KOleJ.DIharAP. pada MAsa Akan DAtaNg, leBih RAmai PEmimpIn MAhAsiswa Akan DIlahIRkan DI universiti KHususnYa Dari KAlaNGAn JAwatankuasa Mahasiswa KOlej-KOlej KEdiamaN UPSi.TAhniah KEPada JMK yang telah berjaya....

0 comments: