Tuesday, March 31, 2009

Kelahiran UPSI EkSpRess

BuAt PEnGetahuN Semua, BahAGian HuBuNgan KoRporat daN AntArAbanGSa TeLah MemperkeNalkaN saTu WadaH baCaan Baru Yang MenJadi PenyokonG Kepada Kewujudan Warta KampUs YanG sedia Ada.UPSI Express INi akan Memaparkan Maklumat-maklumat seRtA bErita TerKini Yang Berlaku Di UniVersiti BertUAh UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI).Dengan Kewujudan UPSI Ekspress Diharap Semua PelajaR dan Juga Kakitangan UniVersiti Akna Lebih Peka dan REsponsiF deNgan Segala Masalah Yang BerLaku. SeterUsnYa BerGerak Seiring Bersama-SamA Universiti dalam uSaha Meningkatkan Dan MEnaIkan NAmA UNiversiti PendidikaN Seterusnya Di Peringkat Nasional Dan Di PeringKat GLobAl

" PEndiDikan GemIlanG, Menuju WawaSan"

UPSI EkSpress 1
UPSI EksPress 2

0 comments: